Jesus is Koning

Verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig (2 Tim 4:2).

Omdat ons onsself ’n “Christelike” kerk noem, is dit vanselfsprekend dat ons sal bely dat Jesus Christus die Here is. Op alle moontlike tye en op alle plekke en in alle omstandighede. Selfs in tye van teëspoed.

Toe Handel sy bekende Messias-oratorium geskryf het, was hy siek en in ’n finansiële krisis. Sy regterarm en regtersy was verlam en feitlik nutteloos. Die pragtige “Hallelujakoor” het op ’n dag in ’n oogwink by hom opgekom. Hy het dit vinnig neergeskryf. Toe dit in 1743 die eerste keer in Londen uitgevoer is, het die volgende gebeur.

Toe die koor die refrein sing: “Die almagtige Here heers, Koning van die konings en Heer van die here,” het koning George II van Brittanje, die magtigste man van die magtigste land van daardie tyd, opgestaan. Die groot gehoor het sy voorbeeld gevolg. Daarmee het die koning en die gehoor erken: Jesus is Koning! Jesus is Here!

Tot vandag toe is dit die gebruik dat die gehoor opstaan wanneer die Hallelujakoor tydens ’n uitvoering van “Die Messias” gesing word.

Waarlik, ons moenie twyfel aan die krag van die evangelie nie. God wil jou ook as kanaal vir sy verlossingsboodskap gebruik. En al is ons belydenis nie so aangrypend en melodieus soos dié van Handel nie, gebruik die Here dit as ’n instrument waardeur sy heil tot by mense kom. “Ons verkondig nie onsself nie,” se Paulus in 2 Korintiërs 4:5, “maar Jesus Christus as die Here en ons as dienaars ter wille van Jesus.”

Moenie moedeloos word nie. Verkondig die Woord, en “hou daarmee vol, tydig en ontydig” (2 Tim 4:2).

God wil jou as kanaal vir sy verlossingsboodskap gebruik.

Jesus, al noot wat ek kan hou, is: Jesus is Here! Neem dit aan as my melodie. Amen.

Johan Cilliers

Johan Cilliers is verbonde aan die Kweekskool van die Universiteit Stellenbosch. Sy vakgebied is Homiletiek en Liturgie. Johan is die skrywer van talle akademiese publikasies en artikels asook populêre godsdienstige boeke. Vanjaar se dagstukke vir Boodskap vir Vandag kom uit Johan se jaardagboek Die dag is vol genade.