Bulletin 13 - 26 Mei 2018 PDF Print E-mail
Written by Annelet Nortier   
Friday, 11 May 2018 11:34

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin.

Preek:  Ds Smuts Janse van Rensburg:  Julle is ‘n gebou… waarvan Jesus Christus self die hoeksteen is. (Ef 2:20)

VANDAG
MOEDERSDAG
09h30  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding
Tee na afloop van die erediens.

MAANDAG
Ds Gerrit doen huisbesoek in Stolsvlakte en De Rust
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding

DINSDAG
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding

WOENSDAG
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding

DONDERDAG
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding

VOLGENDE SONDAG
PINKSTERFEES
09h30  NAGMAAL  
Deuroffers:  Bybelverspreiding
GEEN KATEGESE
LIEFDE-LEEF BRING EN BRAAI

Bidure Tuishuis en Gottlandhuis
25 Mei   Tuishuis          09:30
31 Mei   Gottlandhuis    09:00
07 Junie Tuishuis          09:30
14 Junie Gottlandhuis    09:00
21 Junie Tuishuis          09:30

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte:  R5 792-00
Deuroffers: R1 641-90
Getal lidmate in diens: 285 + inwoners van 2 ouetehuise

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:   
14/05   Elna Coetzee, Jan Van Riebeeckweg 211  

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling
:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Han van Popering, Hoogstraat 303
Johanna Claassen, Eldorado 63
Lidia Neethling, Palm Village 484
Nelie Coetzer, Martinique Woonstel Nr 06
Judy van der Berg, Hugenootstraat 07

Baie geluk aan:
Ds Smuts en Mariaan Janse van Rensburg, wie se dogter Marelize op 28 April in die huwelik bevestig is met Petrus Theron.

LIEFDE LEEF GEMEENTEBRAAI  20 Mei 2018
Onthou die Liefde-Leef Bring en Braai om 12:00 in Binnehof van Gemeentesentrum.  Vure en koffie sal verskaf word.  Bring u eie eetgerei, eet- en drinkgoed en kom kuier saam.  Laat weet asb die Kerkkantoor of  jy die geselligheid  gaan bywoon voor Vrydag 18 Mei om 11 vm.

KOMMISSIEVERGADERINGS
Diensverhoudingkommissie:  Dinsdagaand, 22 Mei, 17h15 in die kerkkantoor.
Finanskommissie:  Dinsdagaand, 22 Mei,  18h00 in die kerkkantoor.

Diensbaarheid in jou wyk:
Is jy begerig en bereid om as wyks-ouderling, wyksdiaken of dienswerker te dien?  Gaan bid daaroor - miskien wil die Here jou met jou gawes op n besondere manier gebruik.  Kontak asseblief ons leier-ouderling (sy is ook voorsitter van ons Kommissie vir Gemeentebediening) Anita Koen (044 279 2708  / 083 294 8739)

'n Rand-'n-jaar-projek

Die gedagte met die rand-'n-jaar-projek is dat jy, in die maand waarin jy verjaar, R1 vir elke lewensjaar wat die Here jou gespaar het, in 'n koevert sit. Daardeur sê jy vir die Here dankie vir die lewe en vir nog 'n jaar wat Hy jou gespaar het. (Dit is 'n vrywillige saak. Jy mag natuurlik ook minder of meer as R1 vir elke lewensjaar in die koevert sit.) Koeverte is in die portaal of by die kerkkantoor beskikbaar en kan Sondae tydens die erediens of in die week by die kerkkantoor ingehandig word.

GEMEENTEKAMP
Die kamp word beplan vir 9 – 11 November.  Kontak ds Gerrit of die Kerkkantoor indien jy belangstel om te gaan.  Dit beloof om baie pret te wees.

GEBEDSVERSOEKE – MISSIE JAPAN
DANK DIE HERE SAAM MET ONS VIR:
•    'n Geseënde Aprilmaand – die begin van ons akademiese jaar.
•    Baie sinvolle ontmoetings met allerlei gaste wat ons besoek het, o.a. uit SA en Rusland.
•    Agt nuwe studente wat goed aanpas en vorder by KRTS.
•    Sy leiding met die bekering van Hiromi (skuilnaam) vir wie ons lank gebid het.

VRA SAAM MET ONS VIR SY SORG EN GENADE VIR:
•    Hiromi se nuwe lewe as Christen, haar getuienis teenoor haar gesin.
•    Carina se gesondheid, tuisonderrig dagtake, gasvryheids-bediening
•    Stéphan se klasgee, navorsing vir nuwe kurrikulum se opbou.
•    Sy besoeke aan Fukuoka en Osaka vir preekbeurte (13 en 27 Mei) .
•    Sy bywoning 'n landswye byeenkoms van teologiese dosente (25-26 Mei).
•    Nuwe sendeling-kandidate, Elmar en Nadine Du Randt se werk om ondersteuning te werf vir hulle koms na Japan (DV Maart 2019).
•    Gys en Linda Olivier se lewe en werk by SEIWA Christenskool in Kochi.

PINKSTER 2018
REEKS TEMA: DIE LEWENDE KERK

*Pinkstertyd is ‘n besondere tyd in die kerklike jaar – ‘n tyd van verkondiging en diep besinning uit  die Woord, luister na die Gees en gebed.
*In die lig van ‘n nuwe tydvak wat vir die gemeente voorlê, is dit goed dat ons opnuut vanuit die Woord oor kerkwees nadink.  
*Doen moeite om elke Pinkstergeleentheid by te woon.
*Nooi ‘n vriend(in), buurman, kollega, huiswerker, ens om die byeenkomste saam met jou by te woon.
*Doen voorbidding vir elke byeenkoms – vir die prediker, maar ook vir jouself en elkeen wat die byeenkomste gaan bywoon. Bid dat die Woord en Gees lewens sal aanraak en verander.
*Daar is ‘n gebedskamer waar jy elke aand saam met ander gelowiges in stilte kan voorbidding doen vir die byeenkomste. Die gebedskamer is oop vanaf 17:30.
*Ons sing elke aand van ongeveer 17:45 hartlik saam.  

Sond     09:30     Is die kerk lewend of dood? - Mal 1:6-14; Op 3:1-6; Ef 2:1-5, 19-22

Sond     18:00     Die kerk as volk van God - Deut 7:6-11; 1 Pet 2:9-17

Maan     18:00     Die kerk as skepping van die Gees -  Joh 14:16-17; Joh 16:12-15; Hand 2:1-4; Rom 8:5-9

Dins      18:00     Die kerk as liggaam van Christus  -  Rom 12:4-8; 1 Kor 12:4-27; Kol 1:17-20

Woens  18:00     ‘n Lewende lidmaat leef in gehoorsaamheid aan die Woord - Mat   3:1,2; Mat 21:28-32; Rom   6:12-14; Hebr  3:7,8(a)

Don      18:00     ‘n Lewende lidmaat word dag na dag vernuwe deur die Gees -  2 Kor 3:18;  2 Kor 4:16-18;  Gal 5:16-18;  Ef 4:17-24

Son      09:30     Pinksterfees & Nagmaal - ‘n Lewende lidmaat aanbid God in Gees en in waarheid  - Ps 95:1-7;  Rom 12:1-2;  Hebr 13:15-16; Joh 4:23-24

Last Updated on Friday, 11 May 2018 11:44
 

Kalender

<<  July 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 12 guests online