Bulletin 6 - 12 Mei 2018 PDF Print E-mail
Written by Annelet Nortier   
Friday, 04 May 2018 11:57

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin. Ds Gerrit is met verlof 20/4 – 8/5. Skakel asb ds Smuts by 0829216854 indien u ‘n predikant benodig.

Ds Smuts Janse van Rensburg:        
Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. (Kol 3:23)

VANDAG
ARBEIBSONDAG
09h30  Erediens
Deuroffers:  Arbeidsbediening
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na  kerkdiens.
Belydenisklas na erediens.
11h00  Kategete Vergadering in konsistorie.
Tee na afloop van die erediens.

MAANDAG
18h00  Eiendomskommissie

DINSDAG
17h30  Liefde Leef kommissie

WOENSDAG
17h30  Gemeentebediening

DONDERDAG
13h15  Hemelvaartdiens
Kerkkantoor sal gesluit wees op Donderdag, 10 Mei, aangesien dit Hemelvaartdag is.

VOLGENDE SONDAG
MOEDERSDAG
09h30  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding
18h00  PINKSTER  
Deuroffers:  Bybelverspreiding

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte:  R1937-00
Deuroffers: R633-40
Getal lidmate in diens: 92 + inwoners van 2 ouetehuise

Hemelvaartdiens
Donderdag 10 Mei om 13:15
Donderdag 10 Mei is Hemelvaartdag.
Vir meeste mense is dit maar 'n doodgewone dag. Vir ons as gelowiges is dit 'n baie besondere dag – Jesus ons Heer wat uit die dood opgewek is, het opgevaar na die hemel.
Kom ons gedenk en vier hierdie dag deur bywoning van die erediens om 13:15.
Nooi ook jou kollegas en vriende – ongeag die kerk waaraan hulle behoort. Moedergemeente se deure staan wawyd oop en wil almal met die liefde van ons Heer ontvang.

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:   
12/05   Anna van der Walt, Tuishuis W/S 26  

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Han van Popering, Hoogstraat 303
Issie Schnetler, Melkbossingel 25  

Innige meegevoel aan:
Cecilia Gerber, Oxfordstraat 85,  met die afsterwe van haar swaer.

Kommissie vir Gemeentebediening
LW dat alle wyksouderlinge en wyksdiakens op die Gemeentebedieningskommissie dien.
Die kommissie gee veral aandag aan (a) bediening in die wyke, (b) bediening in eredienste en (c) bediening deur gebed en getuienis.
Die kommissie vergader Woensdagaand 17h30 in die Skooltjie.

KOMMISSIEVERGADERINGS
Eiendomskommissie:
Maandagaand, 7 Mei, 18h00 in die Skooltjie.

Liefde-Leef Kommissie:
Dinsdagaand, 8 Mei, 17h30 in die Skooltjie.

Gemeentebediening:
Woensdagaand, 9 Mei, 17h30 in die Skooltjie.

Diensverhoudingkommissie:
Dinsdagaand, 22 Mei, 17h15 in die kerkkantoor.

Finanskommissie:
Dinsdagaand, 22 Mei,  18h00 in die kerkkantoor.

Pinkster
Pinkstertyd bly in die kerk 'n besondere tyd van toerusting, inkeer, omkeer en nuwe toewyding.
Dit is ons gebed dat Pinkster 2018 vir elkeen individueel maar ook vir ons as gemeente tot groot seën sal wees. Daarom word lidmate opgeroep om getrou die Pinkstergeleenthede by te woon. Bid asseblief vir die vrug van die Gees op die bediening van die Here se Woord in hierdie tyd.En bring asseblief 'n vriend, buurman, werknemer of enigiemand anders saam na die byeenkomste.
Die tema vir 2018 Pinkster wil ons toerus en voorberei vir 'n nuwe tydvak in die gemeente. Die tema van die week is: Die lewende kerk

Ons Pinksterbyeenkomste vind plaas op:
Sondag 13 Mei 09:30
Sondag 13 Mei 18:00
Maandag 14 Mei – Donderdag 17 Mei elke aand 18:00
Sondag 20 Mei 09:30 Pinksterfees en Nagmaal
(LW, ons sing voor elke geleentheid van harte saam tot eer van ons Heer.)

LIEFDE LEEF GEMEENTEBRAAI 20 Mei 2018
Onthou die Liefde-Leef Bring en Braai om 12:00 in Binnehof van Gemeentesentrum.
Vure en koffie sal verskaf word.  Bring u eie eetgerei, eet- en drinkgoed en kom kuier saam. Laat weet asb die Kerkkantoor of  jy die geselligheid  gaan bywoon voor Vrydag 18 Mei om 11 vm.

'n Rand-'n-jaar-projek
Die gedagte met die rand-'n-jaar-projek is dat jy, in die maand waarin jy verjaar, R1 vir elke lewensjaar wat die Here jou gespaar het, in 'n koevert sit. Daardeur sê jy vir die Here dankie vir die lewe en vir nog 'n jaar wat Hy jou gespaar het. (Dit is 'n vrywillige saak. Jy mag natuurlik ook minder of meer as R1 vir elke lewensjaar in die koevert sit.) Koeverte is in die portaal of by die kerkkantoor beskikbaar en kan Sondae tydens die erediens of in die week by die kerkkantoor ingehandig word.

Diensbaarheid in jou wyk
:
Is jy begerig en bereid om as wyks-ouderling, wyksdiaken of dienswerker te dien?  Gaan bid daaroor - miskien wil die Here jou met jou gawes op 'n besondere manier gebruik.  Kontak asseblief ons leier-ouderling (sy is ook voorsitter van ons Kommissie vir Gemeentebediening) Anita Koen (tel 044 279 2708 of sel 083 294 8739

'n Nuwe tydvak wag vir Moedergemeente

Moedergemeente is in 1853 gestig. In die 165 jaar wat verby is, het die Here die gemeente in alle opsigte op wonderlike wyse gelei en in alles wat nodig is voorsien. Die Here het onder andere oor al die jare gawes in die vorm van lidmate voorsien. Van hierdie lidmate het onder andere as ouderlinge, diakens, kategete, dienswerkers, ensovoorts gedien. So het die Here ook leraars aan die gemeente voorsien om lidmate deur die Woord toe te rus, te bemoedig, te vertroos en te vermaan.

Ds Gerrit van Schalkwyk is een van die baie leraars wat oor 165 jaar in die gemeente diensbaar was (is). Hy bedien reeds vir meer as 30 jaar die gemeente op 'n baie besondere manier met die gawes wat die Here aan hom gegee het. In November word ds Gerrit 65 en is dit tyd vir aftree. Alhoewel hy einde November amptelik sal aftree, het die kerkraad hom gevra om tot einde April 2019 op 'n deeltydse basis steeds vir ds Smuts van Rensburg by te staan.

Die kerkraad besef dat ds Gerrit se vertrek 'n groot leemte gaan laat. Daarom is daar besluit om vroegtydig te begin besin en te vra na die Here se wil vir die toekoms van die bediening in die gemeente. Die kerkraad wil besluite neem wat alleen maar tot opbou van die gemeente en tot uitbreiding van die Heer se koninkryk sal wees. Omdat die kerkraad besluite moet neem wat ook bekostigbaar is, weet ons dat die bediening na ds Gerrit se finale aftrede in April 2019 nie meer sal plaasvind soos wat dit tans met twee voltydse leraars die geval is nie. Ons weet wel dat lidmate met hul gawes al hoe meer diensbaar sal moet wees soos wat ons geleer word in Rom 12 en 1 Kor 12.

Wat vra die kerkraad van elke lidmaat?
-    Om tydens ds Gerrit se dienstydperk, maar ook ná sy aftrede, werklik 'n meelewende én diensbare lidmaat te wees.
-    Om te alle tye uit dankbaarheid offervaardig te wees.
-    Om saam met die kerkraad te bid en vra vir die Here se leiding en voorsiening in die nuwe bedeling wat wag.

Ja, daar wag inderdaad 'n nuwe tydvak op Moedergemeente. Maar ons weet dat deur die Here se troue voorsiening, en deur die toewyding en diensbaarheid van gemeentelede, sal die gemeente steeds sy roeping uitleef deur liefde te laat leef!

Last Updated on Friday, 04 May 2018 12:26
 

Kalender

<<  July 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 24 guests online