Bulletin 30 Julie 2023

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin.

Baie welkom aan ds Bertine Malan wat vandag se erediens waarneem.

Ds Bertine Malan
Tema: Hoop in krisisse wat steeds volg
Teks: Eks 17: 1-7

VANDAG
09:30 Erediens
Deuroffers: Moslembediening
KATEGESE
Tee na afloop van erediens

DINSDAG 1 Augustus
10:00 – 11:00 Vrouebybelstudie
Kontak Ilsa 084 279 1797

VOLGENDE SONDAG 6 Augustus
09:30 Erediens
Deuroffers: Gemeentehulpfonds
KATEGESE
Tee na afloop van erediens

Ons bid vir die lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Lidmate in siekeboë van ouetehuise en aftreeoorde.

KOMMISSIEVERGADERINGS
Personeelbediening : Dinsdagaand, 8 Augustus, 17h30 in die Kerkkantoor.
Fondsebediening : Dinsdagaand, 8 Augustus, 18h00 in die Kerkkantoor.
Eiendomsbediening : Dinsdagaand, 8 Augustus, 18h30 in die Kerkkantoor.
KERKRAADSVERGADERING : 14 Augustus, 18h00 in die Braaikamer.

NG Moedergemeente bied aan: SATERDAG, 2 SEPTEMBER 2023
WILDE KAROO TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF
Op Tsumkwe ‘n wildskamp tussen veldblomme en diere.
Hou asb hierdie datum oop. Ons gaan asb weer almal se hulp nodig hê. Verdere inligting volg later.

Bestuur van Gemeente webblad:
Ons kort ‘n vrywilliger met basiese rekenaarvaardighede wat die bestuur van ons Gemeente se webblad kan oorneem. Opleiding sal verskaf word. Kontak asb die Kerkkantoor.

LIEFDE LEEF PROJEKTE:
Die noodspens is redelik leeg. Daar is asseblief groot behoefte aan KOS vir die noodspens, bv.; koffie,suiker,tee,soutvleis, ontbytpap …
Enige ander skenkings van komberse, lakens, gordyne, handdoeke en klere sal ook waardeer word. Baie dankie vir al die skenkings wat ons so getrou ontvang.

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerk -kantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

LIDMAAT GEGEWENS:
Stel asb die kerkkantoor in kennis indien u epos, selnr, telefoonnr of adres verander.

BANKBESONDERHEDE
NG Moedergemeente, FNB
Rek no 63038755352

Leraar: Ds Albé Theunissen Sel: 082 928 3561 Epos: albe@moeder.co.za
Koster: Jan Engels Sel: 082 770 9995
Skriba: Elzanne Kruger Tel: 044 272 3130 Epos: skriba@moeder.co.za
Facebook: Oudtshoorn Moedergemeente Webwerf: www.moeder.co.za
Kantoorure: Maandae; 10:00 – 12:00; Dinsdae tot Vrydae: 09:00 – 12:00
WhatsAppnr 062 969 8718