Bulletin 26 Augustus – 1 September 2018

Ds Smuts Janse van Rensburg
U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. (Ps 119:105)

GETUIENISMAAND
Ons fokus vanoggend tot en met Sondag 2 September spesifiek op ons
roeping tot GETUIES Ons hoor opnuut hoe Moedergemeente die Here
se liefde deur ons getuienis kan laat leef.

VANDAG
BYBELSONDAG
GASVRYHEIDSONDAG – Ons laat liefde leef deur gasvryheid
09:30 Lofprysingsdiens
Deuroffers: Getuienis
Struisies se Ad Astra koor besoek ons
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens
Koek en tee na erediens: ALMAL welkom!

DONDERDAG
09:00 Biduur Gottlandhuis

VOLGENDE SONDAG
NASIONALE BIDDAG VIR DOWES
09:30 Erediens – Ds André Orffer (Wes-Gemeente) fokus op roeping tot plaaslike getuienis
Deuroffers: Instituut vir Dowes

KERKRAADS-VERGADERING
Maandag, 3 September om 18h00 in die Skooltjie.

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R4 394-80
Deuroffers: R1 363-45
Getal lidmate in diens: 258 + inwoners van 2 ouetehuise

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 31/7 – 27/9. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 30 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
26/08 Marie Visser, El Dorado 44
27/08 Freda van Tonder, Tuishuis
29/08 Nettie Nortjie, Maredehof w/s 12

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Marius Botha, Noordstraat 11
Jacomina Graham, Gottlandhuis K 03
Betsie Swarts, Randstraat 113
Johan Appel, Gottlandhuis
Martie Slabbert, Milleniumpark
Betsie Erasmus, Caves Aftreeoord 20
Deon Briel, Adderley 203
Kobus le Roux, Riempie Village No 4
Al ons lidmate in siekeboë

Innige meegevoel met:
Lhana Keyser (Oudtshoorn Aftreeoord) en kinders met die afsterwe van Stephen (Troos- & dankdiens was reeds Woensdag)
Danie Müller (St Saviour 73) met afsterwe van sy skoonmoeder, Mavis Louw
Reinderd Visser (Adderleyst 200) met afsterwe van sy vader

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

LENTEFEESBASAAR
van die NG Kerk Oudtshoorn-Suid op Saterdag 1 September op die PROEFPLAAS.
Basaar open 11:00.
Etekaartjies @ R70 vooraf te koop by Kerkkantoor Tel 044 2791900
Bring enige langsteelblom of bloeisel-takkie vir ons lenterangskikking.

MUSIEK VIR DIERE
NG Moederkerk Oudtshoorn om 14:30 vir 15:00 op 8 September 2018
Kaartjies: R50 te koop by Bottega en by die deur. Alle fondse word geskenk vir sterilisasie van diere

NG Moedergemeente bied aan: TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF vir Bybels
in wildskamp tussen veldblomme en diere. Almal ontvang ‘n medalje.
SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018 by Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant.
(16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)

Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com
5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF 7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun Volwassenes: R100-00
10km Trailrun Volwassenes: R80-00 en Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf Volwassenes: R50-00 en Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin! Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.
NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130
Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop. Sien julle daar, dit gaan lekker wees!

HELP ASB!!!!!!!!! PRETSTAP 15 SEPTEMBER

Gelukkige trekkings : Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings. Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.
Poedings : Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die Kerkkantoor by 0442723130.
Pannekoek: Indien daar mense is wat kan help of bestanddele skenk skakel asb vir Ockerene by 0613021025. Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER
Groot dank aan die volgende konvenors. Laat ons hierdie voorvatters asb self kontak en ondersteun.

Konvenors vir Basaar
Sameroeper – Mariaan van Rensburg 082 319 7733
Braaivleis – Anru de Wet 082 414 4982
Gebak – Margaret van Rensburg 084 515 8799 en
Elaine Martin 076 162 0804
Hotdogs – Juliana Struwig 084 563 7362
Kafee – Marianna Stassen 082 467 1388
Kindertafel – Noeline Grundling 072 371 1716 en
Karen Geldenhuys 083 417 5721
Pannekoek – Marie Verwey 082 946 4087
Poeding – Ellen Marais 082 214 5910
Potjiekos – Marius Strydom 071 135 0517
Vleis (rou) – Marie Briel 083 701 5538
Tuintafel – Lenie de Vos 082 340 4891
Wit olifante – Anita Koen 083 294 8739

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER
NB: BASAARLYSTE word vandag vir wyksleiers gegee. Ondersteun asb ons basaar met baie produkte!
En meld jouself aan om behulpsaam te wees! Voltooide basaarlyste moet asb voor/op 14 September by kantoor ingehandig word. (Indien die basaarlys om een of ander rede nie by jou uitkom nie, kontak asb jou ouderling/diaken/dienswerker of die kerkkantoor.)

Ons begin reeds vroeg met WIT OLIFANTE.
Pak jou kaste, laaie, rakke, kamers en garage reg en raak van ALLES ontslae wat nie meer vir jou van nut is nie.  Gee asseblief so spoedig moontlik by die kerkkantoor af.
Tuintafel
Ons sal ook baie dankbaar wees vir skenkings van vetplantjies, skraalplantjies, enige plantjies!!!

Iets om oor na te dink
Egte gasvryheid dra die saad van samehorigheid, eensgesindheid en liefde.
Grense val weg. Geslotenheid word openheid.
(C van Liemt)

Wie ware gasvryheid geniet,
keer altyd oorstelp van vreugde huiswaarts.
((Maximus van Turijn)

Leraar: Ds Gerrit van Schalkwyk: Tel: 0442791751 : Sel: 0828782954
Leraar: Ds Smuts Janse van Rensburg: Tel: 0442791679 : Sel: 0829216854
Kerkkantoor: Tel: 0442723130 : Kantoorure: Maandag – Vrydag: 09h00 – 11h00
Faks: 0865613247 : Epos: ngoud@mweb.co.za : www.moeder.co.za