Bulletin 2 – 15 September 2018

Ds André Orffer: Tema: Markplein Sendeling. Teks: Hand. 4: 1 – 21

GETUIENISMAAND
Ons fokus die afgelope paar Sondae spesifiek op ons roeping om GETUIES vir Christus te wees. Ons hoor opnuut hoe Moedergemeente die Here se liefde deur ons getuienis kan laat leef.

VANDAG
NASIONALE BIDDAG VIR DOWES
09:30 Erediens – Ds André Orffer
(Wes-Gemeente en nms Arbeidsbediening)
Deuroffers: Instituut vir Dowes
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 by in kerk na erediens.
Belydenisklas na erediens

MAANDAG
18:00 Kerkraadsvergadering in Skooltjie.

DONDERDAG
09:30 Biduur Tuishuis

SONDAG, 9 SEPTEMBER
BIDDAG VIR MELAATSE
TOERUSTINGSONDAG
09:30 Voorbereidingsdiens
Deuroffers: Gratis Lektuur
GEEN KATEGESE

SONDAG, 9 SEPTEMBER
BIDDAG VIR BEDIENING AAN JODE
09:30 NAGMAAL
Deuroffers: Bediening aan Jode

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R6 276-70
Deuroffers: R1 316-70
Getal lidmate in diens: 292 + inwoners van 2 ouetehuise

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 31/7 – 27/9. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

LIEF EN LEED

VERJAARSDAE 80+ jr:
05/09 Louis van Huysteen, Van Reedehof A
06/09 Sannie du Plessis, Tuishuis w/s 30
06/09 Rita Venter, Hoogstraat 161A
07/09 Hester Knoesen, Tuishuis W/S 07
12/09 Ria Bergh, Odn Aftreeoord 128
15/09 Joyce Stears, Randstraat 44
15/09 Miriam Viljoen, Hoogstraat 244 w/s C

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Marius Botha, Noordstraat 11
Betsie Erasmus, Caves Aftreeoord 20
Martie Slabbert, Milleniumpark
Deon Briel, Adderley 203
Kobus le Roux, Riempie Village No 4
Hester Knoesen, Tuishuis W/S 07
Patsy Fourie, St Georgesstraat 176
Al ons lidmate in siekeboë

Innige meegevoel met:
Marie Verwey (Hugenotestr 17) met die afsterwe van haar broer

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

MUSIEK VIR DIERE
NG Moederkerk Oudtshoorn om 14:30 vir 15:00 op 8 September 2018
Kaartjies: R50. Kaartjies te koop by Bottega en by die deur. Alle fondse word geskenk vir sterilisasie van diere.

NG Moedergemeente bied aan TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF vir Bybels
in wildskamp tussen veldblomme en diere. Almal ontvang ‘n medalje.

SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018
Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant (16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)

Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com

5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF 7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun Volwassenes: R100-00
10km Trailrun Volwassenes: R80-00 en Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf Volwassenes: R50-00 en Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin!
Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.
NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130
Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop. Sien julle daar, dit gaan lekker wees!

HELP ASB!!!! PRETSTAP, 15 SEPTEMBER
Gelukkige trekkings: Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings. Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.

Poedings : Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die Kerkkantoor by 0442723130.

Skenkings : Ons benodig asb ook water, deeg, brode, maalvleis, bacon, eiers …
Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER
Groot dank aan die volgende konvenors. Laat ons hierdie voorvatters asb self kontak en ondersteun.

Konvenors vir Basaar
Sameroeper – Mariaan van Rensburg 082 319 7733
Braaivleis – Anru de Wet 082 414 4982
Gebak – Margaret van Rensburg 084 515 8799
Elaine Martin 076 162 0804
Hotdogs – Juliana Struwig 084 563 7362
Kafee – Marianna Stassen 082 467 1388
Kindertafel – Noeline Grundling 072 371 1716
Karen Geldenhuys 083 417 5721
Pannekoek – Marie Verwey 082 946 4087
Poeding – Ellen Marais 082 214 5910
Potjiekos – Marius Strydom 071 135 0517
Vleis (rou) – Marie Briel 083 701 5538
Tuintafel – Lenie de Vos 082 340 4891
Wit olifante – Anita Koen 083 294 8739
Groente & vrugte – Ben Meyer 073 229 5259

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER
NB: BASAARLYSTE Sal wyksleiers (ouderlinge/diakens/dienswerkers) asseblief die basaar se kollelteerlyste in die konsistorie of kerkkantoor afhaal. Voltooide basaarlyste moet asb voor/op 14 September by kantoor ingehandig word.

Ondersteun asb ons basaar met baie produkte! En meld jouself aan om behulpsaam te wees!  (Indien die basaarlys om een of ander rede nie by jou uitkom nie, kontak asb jou ouderling/diaken/dienswerker of die kerkkantoor.)

KINDERTAFEL
Span jul kreatiwiteit in en maak lekker interessante goedjies wat mooi versier is vir die kindertafel. Enige lekkergoed soos: Smarties,malvalekkers,chips, versiersuiker, ens. sal ook waardeer word.

Ons begin reeds vroeg met WIT OLIFANTE.
Pak jou kaste, laaie, rakke, kamers en garage reg en raak van ALLES ontslae wat nie meer vir jou van nut is nie. Gee asseblief so spoedig moontlik by die kerkkantoor af.

Tuintafel
Ons sal ook baie dankbaar wees vir skenkings van vetplantjies, skraalplantjies, enige plantjies!!!

Iets om oor na te dink

Die vrede van God gaan alle verstand te bowe,
ook misverstand. (Anoniem)

Vrede in die hart kan nie deur jouself in stand gehou word nie;
dit kom van God. (William Barclay)