Pinksterpreek: Hoe om te bid Print E-mail
Written by Schalk Kotzé   
Monday, 25 May 2009 00:00

PINKSTERPREEK - OUDTSHOORN - 25 MEI 2010

 

Teks    : Luk 11:1

Lof      : LB 442: 1 + 2

Slot     : RB 3: 1 + 2

Tema  : Hoe om te bid

 

In my eie gebedslewe het ek al dikwels gewonder of ek ooit reg bid. Soms sukkel ons so met gebed omdat ons nie reg bid nie. Die vraag wat ons dus vanaand vra, is: Hoe moet ek bid?

 

Nou, as ek iets wil weet van enjins, dan gaan vra ek vir een van ons lidmate wat werk met enjins. As ek wil weet hoe bak mens koekies, dan vra ek vir een van ons ander baasbaksters. So sal een van die ander boere my goeie raad oor boerdery kan gee. As ek raad soek, dan gaan ek na ‘n ekspert, ‘n spesialis op sy gebied. Daarom, om te hoor hoe moet ek bid, is daar net Een wat die beste raad kan gee en dit is die Bidder van alle bidders, Jesus Self. Niemand het gebed ooit beter as Hy verstaan nie. Niemand het sterker in die krag van gebed geglo as Hy nie en niemand het nog ooit gebid soos Hy nie.

 

Dit het Sy dissipels ook gesien en geweet en daarom lees ons:

Luk 11:1  Jesus was êrens op ‘n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom:   "Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het."

 

Dit was een van die dinge wat Jesus sy dissipels die graagste geleer het. So lees ons:

 

Mat 6:5-9  "Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg.  (6)  Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.  (7)  "Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik.  (8)  Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra.  (9)  "So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word...

 

Wat sê Jesus: Hoe moet ons gebede wees? Ek noem enkele dinge waaroor die Bybel praat en wat die praktyk ook al bewys het:

 


1.            Wees opreg

Dit is die eerste ding wat Jesus ons leer. En dan wys hy na die skynheiliges wat bid om deur mense gesien en gehoor te word. Ons kan maklik lag, maar trap ons nie ook soms in die slaggat en sê juis ons is bang om voor ander mense te bid, juis omdat ons bang is wat hulle van ons sal dink as ons woorde nie so reg klink nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Of soms bid ons en gebruik sulke mooi woorde en pragtige uitdrukkings en spesiale stemtone. Oor wie gaan dit dan? Oor God? As dit oor Hom gaan dan kan ons maar net praat wat op ons hart is. Omdat gebed ‘n gesprek met God is, moet dit opreg en uit die hart wees. Nie allerhande rympies en geykste woorde nie. Gebedstaal is hartstaal.

 

Mat 6:7  "Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene ‘n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik.

 

Dan vertel mens ook nie vir almal vir wie jy gebid het en hoe lank jy gebid het. Gebed is net om jouself voor God te wees.

 

Dikwels is ons tafelgebede net ‘n rympie en nie ‘n opregte “dankie” vir ons Vader nie. Dan is dit beter om niks te sê as om soos die Moslems allerhande rituele gebede voor elke geleentheid te hê. Wees opreg. Ek moet bely, dit is dikwels een van die moeilike dinge vir my as ek ‘n kanselgebed doen. Ek is bewus van mense wat na my luister, maar eintlik is ek met God in gesprek. Dit vra dus om eerlik op God alleen te fokus as ek bid.

 

Bill Hybels, ‘n ds van een van die grootste kerke in Amerika, vertel hoe hy op ‘n slag saam met ‘n klomp teoloë by ‘n konferensie was en dat hy hom moes inspan om teologies en filosifies by te bly oor die hoë dinge waaroor die professors en doktore praat. Hulle gaan eet toe die middag by ‘n restaurant met die naam van “Hole in the Wall” Hulle vra toe een van die professors om die tafelgebed te doen. Groot was sy verrassing toe hierdie hoogs geleerde man so bid:

 

“Vader, dis vir my lekker om te lewe. En dis vir my baie lekker om saam met my broers hier by Hole in the Wall lekker kos te eet en te praat oor sake van die Koninkryk. Ek weet U is ook hier aan tafel, en daaroor is ek bly. Ek wil graag voor by broers kom sê dat ek U baie liefhet en dat ek enigiets sal doen wat U wil hê ek moet doen...” ‘n Opregte eerlike gebed uit die hart. So sê Ps 62:8 ook:

 

Psa 62:8  Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug.

 

Sê vir ons Vader hoe jy dink en voel en waarvoor jy bang is en selfs die twyfel wat soms inkruip in jou hart.

 

Hoe opreg is jou gebedslewe? Het dit nie dalk al in baie opsigte ‘n leë gewoonte geword wat nie meer ‘n eerlike gesprek is met jou hemelse Vader nie?

 

2.         In jou binnekamer

Natuurlik is daar tye wat mens in groepe bid, en kanselgebede en as gesin, maar die diepste gebed is daar waar jy en ons Vader alleen is.

 

(6)  Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 

 

Die eerste prioriteit wat jou gebedslewe betref, is daar waar jy en ons Vader alleen is. Nou kan die binnekamer jou kantoor wees, ‘n boom voor die huis, ‘n buitekamer, die kombuis, jou bakkie of enige plek waar jy alleen kan wees. Hoekom moet dit so privaat wees? Vir ‘n baie praktiese rede omdat dit ‘n plek is waar jou aandag nie so maklik afgetrek word deur ‘n telefoon, ander mense, radio, TV, kinders, die hond. Ek moet bely ek vind dit moeilik in die oggend om te begin met ST as ek nie eers gekyk het wie verjaar en op daar vir my e-pos is nie. Alles dinge wat mens keer om met God in gesprek te tree en Sy nabyheid te ervaar. Sover dit moontlik is, kry vir jou ‘n plekkie wat met die tyd vir jou ‘n heilige plekkie word, wat ‘n soort atmosfeer het. Steek ‘n kers aan of trek die gordyn toe of oop.

 

Wat net so belangrik is, is die tyd wat jy kies. ‘n Tyd wat dit stil is en jy ontspanne is en ander jou nie sal kom pla of ‘n telefoon is wat lui nie.  Is daar dalk mense wat met ons wil deel waar jou binnekamer is? (Eers 2 x 2)

 

3.         Bid spesifiek

Jesus stel vir ons die voorbeeld. Hy bid oor brood en sondes en versoekings. Onthou dat jy met ons Vader praat, en nie sommer so in die wind nie. Hy wat in die hemel is=wat almagtig is en na Wie ons enigiets kan bring. Onthou dat alles eintlik gaan oor God - “Laat U Naam geheilig word”. Gebed is nie ‘n lysie vir Vader Krismis nie. Dis ook bedoel om God te aanbid. Vra Hom spesifiek dat in alles wat jy sê en vra, Sy wil sal geskied; dit is die beste wat jy kan vra vir jou gesin, huwelik, beroep, behoeftes, liggaam, verhoudings en die kerk. Die wonderlike is ook dat ons ons behoeftes na Hom kan bring. Hoe groot hulle ook al is, soos om vir die regering te bid of vir die redding van mense of vir Zimbabwe. Maar ook jou sleutel wat weggeraak het, of jou beursie wat soek is of ‘n boek wat jy verlê het, bring dit na Hom.

 

Maar wees ook spesifiek oor jou sondes. Om net te bid “en vergeef asb al my sondes”, klink baie “en hoe gaan dit met jou?”. Ons bdoel dit nie altyd nie. As jy dan net van drie sondes bewus is, bring liewer dit voor die Here en bely dit as om so in die algemeen te bely. Ook dit is ‘n baie belangrike deel van gebed omdat dit dikwels ons onbelyde sondes is wat maak dat ons nie ‘n groeiende gebedslewe het nie. En belangrik: Gaan vergewe ook ander wat teenoor jou sonde gedoen het.

 

Praat ook met die Here oor die dinge waaroor jy maklik val - versoekings. Dit mag verskil van mens tot mens: Sjololade, begeerte na ‘n ander man of vrou, wens om baie geld te hê, om baie van jouself te dink, drank, om erkenning te kry vir alles, bitterheid wat wil oorneem, rassisme, oordeel ... jy ken jouself.

 

Praat liewer vir 5 minute met die Here “sence” as om 2 ure lank “nonsence” te praat. Wees daarom spesifiek.

 

Soms help dit vir mense om hul gebede neer te skryf, of net die sake waaroor hulle wil bid. Net soos wat ons soms mooi ons gedagtes en gevoelens duideliker uiteen kan sit as ons dt skryf vir mekaar, so kan geskrewe gebede ook help om te groei in jou gebedslewe. Dink ‘n bietjie oor jou gebedlsewe. Skiet jy met hael sommer so in die algemeen, of is ‘n spesifiek in jou gebede?

 

4.         ‘n Goeie patroon

Sommige van ons is baie fiksheidsbewus en gaan na ‘n Gym. Maar nou is dit so dat mens nie net opstote of gewigte lig of opsitte doen nie. Gewoonlik sal ‘n goeie instrukteur vir jou ‘n program uitwerk sodat jy nie met sulke arms daar uitstap, maar met beentjies wat lyk of dit by iemand anders geleen is nie. Met ons gebedslewe is dit nie veel anders nie. Ons is gewoond daaraan om met mekaar te praat, maar gebed is nie ‘n natuurlike ding nie. Ter maklik sal gebed bly vassteek in “Here, gee asb. Here sorg asb. Vader bewaar asb.” En dan ontvang ons nie die seën deur gebed soos ons Vader dit bedoel het nie.

 

Daarom help die “Onse Vader” ons ook met ‘n patroon. Nie om slaafs na te volg nie, maar om te sorg dat ons gebed gebruik waarvoor die Here ons dit gegee het. Dit beteken nie dat elke gebed altyd presies so moet wees nie, maar is vir ons ‘n hulp om gebed te beoefen soos dit bedoen is deur die Here. Watter patroon?

 

Begin met aanbidding. Raak bewus met Wie jy nou gesprek is. Die Skepper van hemel en aarde wat van ewigheid daar was en vir altyd daar sal wees. Hy wat aan die kruis vir jou gesterf het. Sê vir Hom dat jy Hom aanbid en dat dit ‘n voorreg is om met God as Vader te praat.

 

Bely. Hoe langer mens die pad met die die Here stap, hoe duideliker praat die HG met ons oor die dinge wat tussen ons en God kom staan. Kry dit dus uit die pad uit deur hulle een vir een te bely maar ook met ‘n opregte voorneme om daarmee klaar te speel.

 

Sê Dankie. Moenie so opgekrop sit met wat jy nodig het, dat jy skoon vergeet van al die seëninge wat die Here reeds vir jou gegee het en nog gee nie. Tel hulle maar so een vir een soos die Hallelujalied sê.

 

Eers dan kom vra. Sê eerlik jou behoeftes voor die Here, maar maak seker dat dit ook is wat jy werklik nodig het.

 

Hoe is my en jou gebedslewe? Is dit maar net inkopielysies of is ons gebede ook tye wanneer ons die Here aanbid, dank, Sy Naam grootmaak, maar ook wanneer ons weer ons lewens kom skkon was voor Hom.

 

5.         Wanneer ?

Kies ‘n tyd wat jy goed voel en tyd voor opsy gesit het. Moenie gejaagd wees nie. Dit kan verskil van persoon tot persoon: Smmige mense verkies vroeg in die oggend. ‘N Viend van my het dit middae na ete gedoen en vir ander mense is die rustigheid van die aand ‘n goeie tyd. Belangrik is om ook ‘n tyd te maak daarvoor en daarby te hou. Dit is gewoonlik die eerste teken van ‘n agteruitgang in jou verhouding met die Here as jou gebedslewe verflou en ongereeld word.

 

 

Mag die Here ons help om ‘n gedissiplineerde gebedslewe te hê wat vir ons opreg voor die aangesig van God bring en waaruit ons sal lewe. Amen.

 

Kalender

<<  June 2018  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Meningspeiling

Besoekers Aanlyn

We have 10 guests online