Bulletin 5 – 18 Augustus 2018

Ds Wilmar Matthee van Noord Gemeente:
Jesus het gesê: Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie. (Joh 6:35)

VANDAG
Ringskanselruiling
09:30 Erediens – ds Wilmar Matthee (Noord Gemeente)
Ds Smuts lei die erediens in Wes Gemeente
Deuroffers: Getuienis
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens
Tee na afloop van die erediens.

VOLGENDE SONDAG, 12 AUGUSTUS
Onthou asb dat daar agv die KKK nie ‘n erediens in die kerkgebou is nie. Daar word wel ‘n erediens in Tuishuis gehou (09:30) waar alle lidmate welkom is. Lidmate wat nie die erediens in Tuishuis bywoon nie, word aangemoedig om ‘n erediens in ‘n ander gemeente in ons Ring by te woon.
GEEN KATEGESE

SATERDAG, 18 AUGUSTUS
10hoo Lektuurverspreiding

SONDAG, 19 AUGUSTUS
09:30 Erediens – dr Kobus van Zyl
Deuroffers: Zimbabwe / Malawi / Mosambiek

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R6 639-70
Deuroffers: R1 395-90
Getal lidmate in diens: 264 + inwoners van 2 ouetehuise

KLEIN KAROO KLASSIQUE
LW dat al ons kerkgeboue van vandag 12:00 tot en met volgende Sondag gebruik word vir die Klein Karoo Klassique. Daar kan dus geen ander aktiwiteite in ons geboue plaasvind nie.

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 31/7 – 27/9.In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
06/08 Anna Cronje, Bellinganhof 1ste vloer K205
09/08 Bets Vermeulen, Caves Aftreeoord Siekeboeg
12/08 Kitty Brits, Bellinghanhof 1E Vloer K 108

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Jacques Bruwer, Williamstraat 3
Lisbé de Villiers, Noordstraat 108
Marius Botha, Noordstraat 11
Antoinette Gerber, Langenhoven Village Nr 3
Stephen Keyser, Oudtshoorn aftreeoord 57
Josephine Swart, St Georgesstraat 178(1)

Innige meegevoel aan:
Die Thysse-familie en geliefdes, o.a. met Susan Bester en Linda Munroe, met die afsterwe van Stephen Thysse (St Saviourst 1). (Troos- en dankdiens was reeds Vrydag.)
Jan en Tilla Jonker (Jonkerst) met die afsterwe van hulle moeder, Anna. Troos- en dankdiens Dinsdag 11:00 in Noord Gemeente, DV.
Brenda (eggenote), Belinda (dogter) en Morné Claassen (seun) – almal van Badst 134, met die afsterwe van Eugene. Troos- en dankdiens Vrydag 15:00 in Noord Gemeente, DV.
Fred en Emmie King (Milleniumpark) met afsterwe van Fred se suster.

HOE KAN HUL GLO AS HULLE NIE HOOR OF DIT LEES NIE?
Saterdagoggend, 18 Augustus, van 10 tot 11 vm, kan jy dalk iemand se rigting verander van die hel na die hemel en van die dood na die lewe.
Hoe? Kom na die konsistorie en deel dmv traktaatjies die beste nuus uit aan almal wat hulle hande oop hou. Jy hoef nie te kan praat of baie goed te weet nie – net uithou en gee. Dis deel van ons gemeente se gehoorsaamheid om die liefde van Jesus te leef. Net vir ‘n uur.  Sien uit om jou daar te sien.

Augustus – Getuienismaand
Moedergemeente is geroep om die Here se liefde te lééf! Ons laat leef Sy liefde ook deur ons getuienis na buite.  In Augustus fokus ons op ons roeping om getuies vir die Here te wees.
Sondag 19 Augustus :  09:30 Sendeling, dr Kobus van Zyl, lei die erediens
16:00 – 17:30 Dr van Zyl lei gesprek en rus ons toe om as voorbidders ons roeping tot getuies uit te leef. Almal is baie welkom by hierdie byeenkoms in die Skooltjie!

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

OGGENDTEE SAAM MET ADRI VLOK
Tema : Hoe verbreek ek die houvas van iets of iemand in my lewe?
Datum: Saterdag, 1 September’18
Plek : NGK Volmoed Kerksaal
Tyd : 10h00 vir 10h30
Koste : R100-00 p.p.
Kaartjies is beskikbaar by u Gemeente se Kerkkantoor.

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis:
Don 16 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 23 Aug 09:30 Tuishuis
Don 30 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

NG Moedergemeente Rand-‘n-Jaar Projek
1,187 Verjaarsdagviering per jaar in Moedergemeente
58,236 Jare oud is ons in NG Moedergemeente
34 Aantal Verjaarsdag Dankbetuigings reeds ontvang : R7,001.20 Bydrae tot Rand-‘n-Jaar Projek

NG Moedergemeente bied aan:  TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF  vir Bybels in wildskamp tussen veldblomme en diere.  Almal ontvang ‘n medalje

SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018  by Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant. (16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)
Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com
5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF  7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun Volwassenes: R100-00
10km Trailrun Volwassenes: R80-00 en Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf Volwassenes: R50-00 en Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin! Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.

NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130.
Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop. Sien julle daar, dit gaan lekker wees!

HELP ASB!!!!!!!!!!!!!!!! PRETSTAP, 15 SEPTEMBER

Waterpunte : Indien u besigheid belangstel om ‘n waterpunt te borg en beman, skakel asb vir Jodi – 0823756770 / die kekkantoor by 0442723130.

Gelukkige trekkings : Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings. Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.

Poedings : Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die kekkantoor by 0442723130.

Pannekoek : Ons benodig asb baksters, en deeg-aanmakers

Inskrywings en verkope : Daar word ook mense benodig by inskrywings en verkope.

Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

Iets om oor na te dink
Gebed is nie ‘n middel waardeur ek God probeer beheer nie;
dit is ‘n manier waardeur ek myself in ‘n posisie plaas
waar God my kan beheer.
(Charles L Allen)