Bulletin 22 – 28 Julie 2018

Preek: Ds Smuts Janse van Rensburg:
Jesus self het gesê: Dit verseker ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. (Mark 10:15)

VANDAG
09h30 Kinderdiens
Deuroffers: Gemeente Jeug
Peuterkerk in Skooltjie tydens kerkdiens
Kategese Gr 1 -3 bly in die kerk
Kategese Gr 4-10 bly in die kerk
Belydenisklas na erediens.
Tee na afloop van die erediens.

MAANDAG
Ds Smuts doen hierdie week besoeke in wyk 33 en opvolgbesoeke

DONDERDAG
09h00 Bybelstudie by Gottlandhuis

VOLGENDE SONDAG
09h30 Erediens
Deuroffers: Gemeentebediening
Ringsitting – Park-gemeente

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R3 825-70
Deuroffers: R1 129-40
Getal lidmate in diens: 141 + inwoners van 2 ouetehuise

Op ‘n Kerkraadsvergadering is die vlg persoon benoem as kerkraadslid:
Elize du Plessis – Ondervoorsitter: Jeugkommissie

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 26 Julie 09:00 Gottlandhuis
Don 2 Aug 09:30 Tuishuis
Don 16 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 23 Aug 09:30 Tuishuis
Don 30 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
22/07 Toekie Blignault, Gottlandhuis K38
22/07 Thys de Beer, Tuishuiswoonstel 71
23/07 Jannie Maree, Riempie Village No 19
23/07 Sidney Stander, Badenhorststraat 06
27/07 Dollie Strydom, TuishuisSiekeboeg

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Kobus le Roux, Riempie Village No 4
Jacques Bruwer, Williamstraat 3
Lisbé de Villiers, Noordstraat 108
Vera Schoeman, Tuishuis
Marius Botha, Noordstraat 11
Antoinette Gerber, Langenhoven Village Nr 3
Stephen Keyser, Oudtshoorn aftreeoord 57
Eugene Claassen, Badstraat 134
Winnie Swiegelaar, Gottlandhuis K28
Josephine Swart, St Georgesstraat 178(1)
Duppie Arndt, Uniestraat 01
Sidney Stander, Badenhorststraat 06

Innige meegevoel aan:
Marie Stander (Milleniumpark) en Gert Fourie (St Georgesst) met die afsterwe van hulle suster.
Andrewlene Abrahams, wat as soonmaker in die gemeente se diens is, met die afterwe van haar pa.

Atlete vir Christus
Baie dankie aan lidmate wat bereid was om die atlete vir Christus – studente wat draf, sing en getuig van Christus – te akkommodeer en aan hulle etes te voorsien. Deur só met gasvryheid die Here se liefde te laat leef, sal ook hierdie jong studente in hulle geloof versterk.

Dankie
Mariaan van Rensburg (orreliste) bedank almal vir gelukwense en mooi wense met haar verjaarsdag. Dit word opreg waardeer!

Sondag 12 Augustus
Onthou asb dat daar agv die Klein Karoo Klassique op Sondag 12 Augustus nie ‘n erediens in die kerkgebou sal wees nie.
Daar word wel ‘n erediens in Tuishuis gehou. Lidmate wat nie die erediens in Tuishuis bywoon nie, word aangemoedig om ‘n erediens in ‘n ander gemeente van ons ring by te woon.

GEMEENTEKAMP: 9 – 11 NOVEMBER
Almal wat belangstel om die kamp by te woon, moet asb na die erediens saam met ds Gerrit by die Skooltjie bymekaar kom.

LIDMAAT GEGEWENS:
Stel asb die kerkkantoor in kennis indien u epos, selnr, telefoonnr of adres verander.

MISSIE JAPAN GEBEDSVERSOEKE VIR:
• Voortgaande werk en diens-getuienis in die onderskeie rampgebiede.
• Ons tyd van wegbreek en herlaai: vir diep rus en nuwe krag.
• Seën op Elmar en Nadine Du Rand se besoeke aan gemeentes om
ondersteuning te werf.
• Tobie en Annalie De Wet wat deur Missie Japan gestuur word na
Japan in Augustus: vir hulle werksvisum se goedkeuring (want dit neem tans langer as gewoonlik).

ELMAR EN NADINE SE GEBEDSVERSOEKE
1. 22ste Julie se kinderdiens by NGK Moreleta Park
2. Bid asb vir ‘n vrugbare tyd gedurende ons besoek na Gauteng
3. Bid asb dat ons verhouding met die Here Jesus sal groei en versterk
4. Ons gesondheid (beide van ons se gestel is bietjie af die afgelope week)

DR KOBUS VAN ZYL
Dankie: Vir die video van die werk in Suid-Soedan wat voltooi is
Bid ASB vir: – Jesusfilm-uitreik na Mosambiek
– Situasie in Suid-Soedan.

NG Moedergemeente bied aan:
TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF vir Bybels  in wildskamp tussen veldblomme en diere.  Almal ontvang ‘n medalje.

SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018
Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant.
(16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)

Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com
5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF 7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun Volwassenes: R100-00
10km Trailrun Volwassenes: R80-00 ; Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf Volwassenes: R50-00 ; Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin!
Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.

NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130

Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop

PRETSTAP 15 SEPTEMBER
Waterpunte : Indien u besigheid belangstel om ‘n waterpunt te borg en beman, skakel asb vir Jodi – 0823756770 / die kekkantoor by 0442723130.

Gelukkige trekkings
Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings. Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.

Poedings
Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die kekkantoor by 0442723130.

Pannekoek
Ons benodig asb baksters, en deeg-aanmakers

Inskrywings en verkope. Daar word ook mense benodig by inskrywings en verkope.

Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

Iets om oor na te dink
Ons as verloste kinders van die Here het soveel om voor dankbaar te wees.
‘n Dankbare hart is nie net die grootste deug nie,
dit is ook die metgesel van alle ander dinge.
(Cicero)

Leraar: Ds Gerrit van Schalkwyk: Tel: 0442791751 : Sel: 082 878 2954
Leraar: Ds Smuts Janse van Rensburg: Tel: 0442791679 : Sel: 082 921 6854
Kerkkantoor: Tel: 0442723130 : Kantoorure: Maandag – Vrydag: 09h00 – 11h00
Faks: 0865613247 : Epos: ngoud@mweb.co.za : www.moeder.co.za