Bulletin 19 – 25 Augustus 2018

Prediker:  Dr Kobus van Zyl (Reebok Gemeente en Sendeling in Afrika)
“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jersusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld.” (Hand 1:8)

GETUIENISMAAND
Ons fokus vanoggend tot en met Sondag 2 September spesifiek op ons roeping tot GETUIES.  Ons hoor opnuut hoe Moedergemeente die Here se liefde deur ons getuienis kan laat leef.

VANDAG
09:30 Erediens – Dr Kobus van Zyl (Reebok Gemeente en Sendeling in Afrika)
Elize du Plessis word as diaken bevestig (Verteenwoordig Jeugbediening)
Verbintenis tot Geloofsoffers 2018/2019
Deuroffers: Zimbabwe/Malawi/Mosambiek
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 na kerkdiens.
Belydenisklas na erediens
GEEN Tee na afloop van die erediens.
GEEN Jeugkommissie vergadering
16:00 – 17:30 Toerusting in Skooltjie: Dr Kobus van Zyl gesels met ons oor watter rol gebed in ons getuienis kan speel. ALMAL WELKOM – laat weet verkieslik Anita Koen (083 294 8739) as jy wil kom.  (Ons drink tee/koffie van 15:45)

MAANDAG
17:30 Gemeentebedieningskommissie in Skooltjie
18:30 Eiendomskommissie in Skooltjie

DONDERDAG
09:30 Biduur Tuishuis

VOLGENDE SONDAG
BYBELSONDAG
GASVRYHEIDSONDAG
09:30 Lofprysingsdiens
Deuroffers: Getuienis
Struisies se Ad Astra koor besoek ons
Gasvryheidsondag : As deel van ons getuienis nooi asb enige vriend, huishulp, besoeker, ens om saam met jou die erediens volgende Sondag by te woon!

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R5 442-00
Deuroffers: R1 105-10
Getal lidmate in diens: 215 + inwoners van 2 ouetehuise

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
21/08 Dries Swanepoel, Jubileestraat 73
25/08 Suzie van Rensburg, Tuishuis

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Johanna Claassen, Eldorado 63
Marius Botha, Noordstraat 11
Stephen Keyser, Oudtshoorn aftreeoord 57
At Stander, Milliniumpark 31
Jacomina Graham, Gottlandhuis K03

Innige meegevoel aan:
Familie van Eugene Claassen (Badst 134) na sy afsterwe (Troosdiens was op 10 Aug)
Familie van Antonette Hildebrand (St Saviourst 22) na haar afsterwe (Troosdiens was 15 Aug)
Familie van Marie van Jaarsveld (Gottlandhuis) na haar afsterwe (Troosdiens was 16 Aug)
Danie en Elize Steyl (Langenhovenweg) met afsterwe van Danie se moeder.

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 31/7 – 27/9. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts

Zimbabwe/Malawi/Mosambiek
(Vir meer inligting besoek: http://kaapkerkadmin.co.za/deuroffers Soek Zimbabwe, Mosambiek en Malawi en klik op die verlangde dokumente)

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 23 Aug 09:30 Tuishuis
Don 30 Aug 09:00 Gottlandhuis
Don 6 Sept 09:30 Tuishuis
Don 13 Sept 09:00 Gottlandhuis
Don 20 Sept 09:30 Tuishuis

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

NG Kerk Kangovalleie (Schoemanshoek)
Kuier lekker saam by:
AANDMARK Vrydag 24 Aug 17:00 in die Orchard
BASAAR & WEDLOPE Saterdag 25 Aug 08:00 – 14:00

OGGENDTEE SAAM MET ADRI VLOK
Tema : Hoe verbreek ek die houvas van iets of iemand in my lewe?
Datum: Saterdag, 1 September’18
Plek : NGK Volmoed Kerksaal.  Tyd : 10h00 vir 10h30
Koste : R100-00 p.p. Kaartjies is beskikbaar by u Gemeente se Kerkkantoor.

LENTEFEESBASAAR
van NG Kerk Oudtshoorn-Suid op Saterdag 1 September op die PROEFPLAAS.
Basaar open 11:00.
Kwaliteit vleis, Gebak, Potjiekos, Groente/Vrugte/Plantjies, Pannekoek, Kindertafel, Nagereg, Kafee, Teetuin, Straatbraai en Wit Olifante.
Etekaartjies @ R70 vooraf te koop by Kerkkantoor Tel 044 2791900 (Spyskaart: Gebraaide skaaptjop, hoendersosatie, wors, mosterdboontjies, noedelslaai en broodjie.)
Bring enige langsteelblom of bloeiseltakkie vir ons lenterangskikking.

MUSIEK VIR DIERE
NG Moederkerk Oudtshoorn 14:30 vir 15:00 op 8 September 2018
PROGRAM SAAMGESTEL DEUR DANIE BESTER sluit onder andere in:
Elmien Bester; Jaco Kriek; Jan Laubser; Jana Bester; Lisa du Toit;
Erina Terblanche; Douglas van Tonder; Daniël Bester; Mia Erasmus;
Leighton Smith; Rene Young; Colleen Smith.
Kaartjies: R50. Kaartjies te koop by Bottega en by die deur. Alle fondse word geskenk vir sterilisasie van diere.

BASAAR! BASAAR! BASAAR! VRYDAG 19 OKTOBER
Omkring solank hierdie datum volgende kwartaal op jou almanak sodat jy nie ons basaar misloop nie!

Dankie aan al die konvenors wat reeds ingewillig het om voor te vat!
Ons soek konvenors vir die volgende: Kindertafel en Kafee
Kontak asb sommer vandag nog vir Mariaan van Rensburg 044 279 1679 / 082 319 7733
(of kom sê sommer vir haar na kerk) indien jy kan help

TRAILRUN & PRETSTAP/DRAF vir Bybels deur NG Moedergemeente: 
in wildskamp tussen veldblomme en diere. Almal ontvang ‘n medalje

SATERDAG, 15 SEPTEMBER 2018 by Tsumkwe, tweede ingang by stoor aan linkerkant.
(16km op De Rust-pad. Hou asb in gedagte dat daar steeds padwerke is wat u reistyd gaan vertraag)

Afstande & Wegspringtye
±21km Trailrun 7H30
10km Trailrun 8H30
5km Stap / Draf 9H00

Trailrun se inskrywings moet vooraf gedoen word. Navrae: moedergemeenteodn@gmail.com

5km STAP / DRAF INSKRYWINGS VANAF 7H00 – 8H30

INSKRYWINGSFOOI
±21km Trailrun : Volwassenes: R100-00
10km Trailrun : Volwassenes: R80-00 en Hoërskool Kinders: R50-00
5km Stap / Draf : Volwassenes: R50-00 en Kinders: R20-00

Gelukkige trekkings sal 10:30 begin! Daar sal ook pryse vir die wenners van die onderskeie afdelings wees.
NAVRAE: Jodi 0823756770 of Riaana 0845839146 of Kerkkantoor 0442723130
Koffie/tee, koeldrank, jaffels, roosterkoeke, pannekoek & poeding te koop.
Sien julle daar, dit gaan lekker wees!

HELP ASB!!!!!!!!!!!!!!!! PRETSTAP, 15 SEPTEMBER

Gelukkige trekkings :  Ons is asb dringend op soek na pryse vir gelukkige trekkings.
Indien u kan help, skakel asb Ds Gerrit by 0828782954 / Ds Smuts by 0829216854/ kerkkantoor by 0442723130.
Poedings : Indien daar mense is wat poedings of vla kan skenk skakel asb die kekkantoor by 0442723130.
Pannekoek : Ons benodig asb baksters, en deeg-aanmakers.  Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.

Iets om oor na te dink
Gebed is soms so stil, so stil,
dat ‘n mens die wolke
kan hoor beweeg.
(Chinese Christen)