Bulletin 16 September – 13 Oktober 2018

Ds Smuts Janse van Rensburg
U het die brood gebreek… Breek nou die lewensbrood vir ons, O Heer –
ook as ons by die tafel aansit vanoggend. Amen

VANDAG
BIDDAG VIR BEDIENING AAN JODE
09:30 NAGMAAL
Deuroffers: Bediening aan Jode
Peuterkerk in Skooltjie tydens erediens
Kategese Gr 1 -3 tydens kerkdiens
Kategese Gr 4-10 by in kerk na erediens.
Belydenisklas na erediens
Geen tee na erediens

DONDERDAG
09:30 Biduur Tuishuis

VOLGENDE SONDAG 23 SEPTEMBER
09:30 Erediens – Danksegging
Deuroffers: BADISA
LW Geen Kategese agv langnaweek

SONDAG 30 SEPTEMBER
09:30 Erediens
Deuroffers: Gemeentefonds

SONDAG 7 OKTOBER
Biddag vir bejaardes
09:30 Erediens
Deuroffers: Gemeentebeidning

LW: Vanaf Sondag 14 Oktober begin ons eredienste om 09:00!

SONDAG 14 OKTOBER
09:00 Kinderdiens & Afskeid van matrieks
Kategese
Deuroffers: Herberg Kinderhuis

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R2 890-10
Deuroffers: R777-30
Getal lidmate in diens: 115 + inwoners van 2 ouetehuise

VERLOF LERAARS:
Ds Gerrit se verlof eindig op 27 September. Ds Smuts sal van 28 September tot 9 Oktober met verlof wees.
In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kan jy die leraar aan diens kontak.
Ds Gerrit: 0442791751 / 0828782954 / Ds Smuts: 0442791679 / 0829216854

LIEF EN LEED
VERJAARSDAE 80+ jr:
21/09 Errol Nelson, Millenniumpark 326
26/09 Bessie Pretorius, Millenniumpark Siekeboeg
26/09 Alice Ungerer, Tuishuis W/S 61
28/09 Lily Liebenberg, Tuishuis W/S 56
28/09 Marie Schmidt, Tuishuis 53
03/10 Stoffel Geyser, Tuishuis W/S 49
05/10 Tecia Daniels, Tuishuis Siekeboeg Klipgebou A
06/10 Makkie Vosloo, Tuishuis W/S 03
10/10 Marie Strydom, Tuishuis W/S 63

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Marius Botha, Noordstraat 11
Martie Slabbert, Milleniumpark
Johann van Zyl, Bertram w/s 1
Christine Matthews, St Saviourstraat 71
Lydia du Plessis, Jan van Riebeeckweg 35
Jacomina Graham, Gottlandhuis K 03
Antoinette Gerber, Langenhoven Village Nr 3
Al ons lidmate in siekeboë

Innige meegevoel met:

Nicky (Wynandsrivier) met die afsterwe van haar moeder Johanna Claassen (Eldorado) (Troos- en dankdiens was reeds hierdie week)
Berta Langenhoven (Palmoord) en haar seun George (Gwarriest) met die afsterwe van haar man, Johan. (Troos- en dankdiens Maandag 11h00)
Elsie Cronjé (Randst 20) met die afsterwe van haar man, Peet. (Troos- en dankdiens was reeds hierdie week)

BANKBESONDERHEDE
NG Kerk Oudtshoorn, Nedbank
Rek no 1752044630, Takkode 175205

Sandwurm/deurstop vir kerkdeure
Is daar ‘n handvaardige lidmaat wat kan help om vir ons kerkdeure nuwe sandwurms /deurstoppe te maak? Gesels asb met ons Koster, Jan Engels (082 770 9995)

NUWE INTREKKERS
Indien u ‘n nuwe intrekker in ons gemeente is of by ons gemeente wil inskakel – baie welkom! U moet asb die kaartjie vir nuwe intrekkers by die deur invul en by die offergawe sakkie of kerkkantoor pos. ’n Leraar sal u dan so gou moontlik besoek.

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER OM 17:30
1. Tye van basaar: Basaar open 17:30.
Teetuin, pannekoek, tuintafel en wit olifanttafel reeds vanaf 16:30.
Ete en potjiekos beskikbaar vanaf 18:00.
Nooi jou vriende en kollegas om saam met ons te kom kuier en fees te vier!!!

2. Bydraes – produkte
Indien jy nog graag produkte/’n bydrae wil gee, vul asb die pienk vorm in die bank in of kontak die konvenor van die betrokke tafel. Ons het baie produkte nodig!!!
3. Bestanddele: Handig alle bestanddele asb voor/op 10 Oktober by kerkkantoor in.

3. Ete-kaartjies
Ete: Twee skaaptjops, wors en sosatie, aartappelslaai, wortelslaai, roosterkoek @ R65.
Potjiekos (hoender / skaap / afvalkerrie) @ R40.
Kaartjies is beskibaar vanaf Dinsdag 18 September by kerkkantoor. Koop asb vroegtydig kaartjies sodat ons getalle kan bereken.

KINDERTAFEL
Span jul kreatiwiteit in en maak lekker interessante goedjies wat mooi versier is vir die kindertafel. Enige lekkergoed soos: Smarties, malvalekkers, chips, versiersuiker, ens. sal ook waardeer word.

Ons begin reeds vroeg met WIT OLIFANTE. Pak jou kaste, laaie, rakke, kamers en garage reg en raak van ALLES ontslae wat nie meer vir jou van nut is nie. Gee asseblief so spoedig moontlik by die kerkkantoor af.

Tuintafel
Ons sal ook baie dankbaar wees vir skenkings van vetplantjies, skraalplantjies, enige plantjies!!!

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER
Groot dank aan die volgende konvenors. Laat ons hierdie voorvatters asb self kontak en ondersteun.

Konvenors vir Basaar
Sameroeper        –   Mariaan van Rensburg 082 319 7733
Braaivleis            –  Anru de Wet 082 414 4982
Gebak                  –   Margaret van Rensburg 084 515 8799
Elaine Martin 076 162 0804
Hotdogs              –  Juliana Struwig 084 563 7362
Kafee                   –  Marianna Stassen 082 467 1388
Kindertafel        –  Noeline Grundling 072 371 1716
Karen Geldenhuys 083 417 5721
Pannekoek         –  Marie Verwey 082 946 4087
Poeding              –  Ellen Marais 082 214 5910
Potjiekos            –  Marius Strydom 071 135 0517
Vleis (rou)         –  Marie Briel 083 701 5538
Tuintafel           –  Lenie de Vos 082 340 4891
Wit olifante      –  Anita Koen 083 294 8739
Groente & vrugte – Ben Meyer 073 229 5259

TRAILRUN & PRETSTAP
Baie dankie aan al die raakvatters wat gehelp het met die organisering van die dag. Dankie ook aan al ons borge, deelnemers en almal wat hard gewerk het om van dié dag ‘n sukses te maak.

Leraar: Ds Gerrit van Schalkwyk: Tel: 0442791751 : Sel: 0828782954
Leraar: Ds Smuts Janse van Rensburg: Tel: 0442791679 : Sel: 0829216854
Kerkkantoor: Tel: 0442723130 : Kantoorure: Maandag – Vrydag: 09h00 – 11h00
Faks: 0865613247 : Epos: ngoud@mweb.co.za : Web:  www.moeder.co.za