Bulletin 14 – 20 Oktober 2018

Welkom by die erediens as deel van God se huisgesin.

Ds Smuts Janse van Rensburg
Jesus het gesê: Julle moet in My bly soos Ek in julle. Wie in My bly en Ek in Hom, dra baie vrugte.

VANDAG
09:00 Kinderdiens
Ons dra matrieks aan die Here op.
Deuroffers: Herberg Kinderhuis (Huis E)
Peuterkerk in Skooltjie tydens kerkdiens
Kategese Gr 1 -3 bly in die kerk
Kategese Gr 4-10 bly in die kerk
Belydenisklas na erediens
Tee na afloop van erediens.

VERLEDE WEEK:
Bankkollekte: R3 610-60
Deuroffers: R896-00
Getal lidmate in diens: 158 + inwoners van 2 ouetehuise

DONDERDAG
09:00 Biduur Gottlandhuis

VRYDAG  BASAAR
16:30 Teetuin, pannekoek, tuintafel en wit olifanttafel
17:30 Basaar open
18:00 Ete en potjiekos beskikbaar

VOLGENDE SONDAG, 21 Oktober
LW die Oorwinningsdiens verskuif na 28 Oktober
09:00 Erediens
Deuroffers: Gemeentefonds

BELYDENISKLAS
Vrydag, 2 November om 18:00 – Aanneming van katkisante met oog op belydenisaflegging

Ons bid vir die volgende lidmate wat siek is, aansterk of gaan vir toetse/operasie/ behandeling:
Cynthia Engels, Elsonlaan 407
Yvonne Jooste, Kwekery Woonstel No 3
Nettie van Zyl, Jonkerstraat 17
Theunis Lombard, Randstraat 54
Marie Alberts, Bellinganhof
Al ons lidmate in siekeboë

Bidure/Bybelstudie Tuishuis en Gottlandhuis
Don 18 Okt 09:00 Gottlandhuis
Don 25 Okt 09:30 Tuishuis
Don 1 Nov 09:00 Gottlandhuis
Don 8 Nov 09:30 Tuishuis

ELJADA INSTITUUT
‘n Kerspartytjie word beplan vir Eljada op 15 Desember 2018. Kontant donasies of toiletware soos waslappies, tandepasta/borsels, ens word benodig. Skakel Miriam Bence by 0442727873. ‘n Baie groot Eljada dankie!!!!

VERLOF
Ds Gerrit moet al sy opgehoopte verlof neem voor einde November. Hy is met verlof 10 – 31 Oktober. In geval van nood of dood, of as jy met ‘n bedienaar van die Woord wil gesels, kontak ds Smuts (044 279 1679 / 082 921 6854).

TEEDIENSBEURTE
Ons het asb u hulp nodig Sondae met tee skink. Kontak asb vir Anita Koen by 0832948739.

GEMEENTEKAMP: 9 – 11 NOVEMBER
Inligting ivm die kamp is by die kerkkantoor beskikbaar. Alle belangstellendes moet asb teen Vrydag, 19 Oktober bevestig, sodat die besprekings gefinaliseer kan word.

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER OM 17:30
1. Tye van basaar
Teetuin, pannekoek, tuintafel & wit olifanttafel reeds vanaf 16:30
Basaar open 17:30
Ete en potjiekos vanaf 18:00
2. Bestanddele
Handig asseblief alle beloofde bestanddele by die kerkkantoor in voor Dinsdag 11:00
3. Ete-kaartjies
Braai-ete @ R65: Twee skaaptjops, sosatie, wors, aartappelslaai, wortelslaai, roosterkoek
Potjiekos @ R40: Hoender / skaap / kerrie-afval
Koop kaartjies vanoggend na erediens in konsistorie OF by kerkkantoor voor/op Woensdag 11:00

BASAAR – VRYDAG 19 OKTOBER

Groot dank aan die volgende konvenors. Laat ons hierdie voorvatters asb self kontak en ondersteun.

Konvenors vir Basaar
Sameroeper     –  Mariaan van Rensburg 082 319 7733
Braaivleis         –  Anru de Wet 082 414 4982
Gebak                –  Margaret van Rensburg 084 515 8799 en Elaine Martin 076 162 0804
Hotdogs            –  Juliana Struwig 084 563 7362
Kafee                 –  Marianna Stassen 082 467 1388
Kindertafel       –  Noeline Grundling 072 371 1716 en Karen Geldenhuys 083 417 5721
Pannekoek       –  Marie Verwey 082 946 4087
Poeding            –  Ellen Marais 082 214 5910
Potjiekos          –  Marius Strydom 071 135 0517
Vleis (rou)       –  Marie Briel 083 701 5538
Tuintafel         –  Lenie de Vos 082 340 4891
Wit olifante    –  Anita Koen 083 294 8739
Groente & vrugte  –  Ben Meyer 073 229 5259

Ons begin reeds vroeg met WIT OLIFANTE.
Pak jou kaste, laaie, rakke, kamers en garage reg en raak van ALLES ontslae wat nie meer vir jou van nut is nie. Gee asseblief so spoedig moontlik by die kerkkantoor af.

Tuintafel
Ons sal ook baie dankbaar wees vir skenkings van vetplantjies, skraalplantjies, enige plantjies!!!

KINDERTAFEL
Span jul kreatiwiteit in en maak lekker interessante goedjies wat mooi versier is vir die kindertafel. Enige lekkergoed soos: Smarties,malvalekkers,chips, versiersuiker, ens. sal ook waardeer word.

‘n Groot dankie aan Moedergemeente se Gemeentelede wat ons Finansies ter harte neem. Jaar tot datum is ons R107 826 beter met ‘n opgelope verlies van (R231 385) tot 31 Aug. ‘18 teenoor die begrote verlies van (R339 210).  Alhoewel ons nog steeds van Moedergemeente se reserwe fondse moet gebruik om ons kostes te dek, glo ons ook dat die Oktober Basaar ‘n geseënde geleentheid sal wees waar Moedergemeente se Liefde Leef weereens ervaar sal word. Hierdie is ons laaste Basaar van die jaar en ons sien uit daarna om lekker saam te kuier.

n Groot Dankie aan almal wat reeds verjaar het en ons Rand-‘n-Jaar Projek ten bate van Moedergemeente se Onderhoudsfonds van ons geboue ondersteun het. As jy reeds verjaar het en nog nie ‘n koevertjie in die kollekte gegooi het nie, kan jy ‘n koevertjie by die deur kry en betuig saam met die res van ons jou dankbaarheid vir nog ‘n gespaarde lewensjaar.
1,187   Verjaarsdagviering per jaar in Moedergemeente
58,236   Jare oud is ons in NG Moedergemeente
59   Aantal Verjaarsdag Dankbetuigings reeds ontvang
R9,679.20   Bydrae tot Rand-‘n-Jaar Projek

KERSMARK:  5 – 8 DESEMBER 2018

MATRIEKS
“Maar julle moet vasstaan
en nie moedeloos word nie,
want julle sal die beloning
vir julle optrede ontvang.”
– 2 Kronieke 15:7 –
Sterkte met die eindeksamen. Ons bid dat julle rustigheid en kalmte sal ervaar en altyddeur bewus sal wees van God se teenwoordigheid.

Jy gee maar min as jy van jou besittings gee.
Dit is wanneer jy van jouself gee
dat jy waarlik gee.
(Kahlil Gibran)

Leraar: Ds Gerrit van Schalkwyk: Tel: 0442791751 : Sel: 0828782954
Leraar: Ds Smuts Janse van Rensburg: Tel: 0442791679 : Sel: 0829216854
Kerkkantoor: Tel: 0442723130 : Kantoorure: Maandag – Vrydag: 09h00 – 11h00
Faks: 0865613247 :    Epos: ngoud@mweb.co.za :       www.moeder.co.za